Onsdag ble det kjent at denne formuleringen står i regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

«Sikre et trygt føde- og barselstilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt».

Dette skapte jubel på Nordmøre, og særlig hos Bunadsgeriljaen. Og torsdag skal det feires.

Bunadsgeriljaens leder Anja Solvik var til stede på Hurdalssjøen i går, og i etterkant skrev hun følgende på Facebook:

– Det er lov å senke skuldrene nå og være glad! Sier som Nils Arne Eggen: «Ved seier skal man feire stort et nanosekund, for så å tenke på neste kamp». Jeg vil feire med folka på Nordmøre og det blir fest i Bunadsgeriljaens lokaler torsdag fra klokka 15.00 og utover. Velkommen alle sammen! Ta med kake! Sees!

Bunadsgeriljaen har også planlagt å ta imot Solvik på rød løper når flyet lander på Kvernberget torsdag klokken 14.40. Også der er alle velkomne til å delta.