AVDEKKET: Prosjektleder Anne Lise Wullum (til venstre) og kommuneplanlegger Råg Ranes (til høyre) konstaterer at Jarle Stavik fra Nordmøre Museum fant godt bevarte deler av kavlveien på myrene på Eidet i Surnadal under utgraving denne uken.

Bevarer kulturminne ved å bygge nytt

De godt bevarte stokkene og plankene som avdekkes i myra, vitner om en tid da folket måtte bidra med tømmer og bygge vei slik kongen befalte. Nå skal deler av kavlveien i Surnadal rekonstrueres og bli en del av en tursti med formidling av en snart tusen år gammel historie.
Publisert