Kom fra lutfattige kår – slo seg opp i Kristiansund og bygde feriested med tennisbane i hjembygda

«Spikar-Magnhild» ofret seg for å fø opp de ti ungene sine på den lutfattige husmannsplassen i Sunndalsfjella. En av disse ungene var Torstein Pedersen, som slo seg opp og ble en velstående forretningsmann i Kristiansund.