Tradisjon: Klippfiskindustrien i Kristiansund stammer helt tilbake til det 17. århundret.
Morten Feirud

Industrien som tørket ut

Publisert