Har flyttet til Norge, kjøpt hus og åpnet bruktbutikk – nå vil han bli norsk