Vikingene var havets herskere. Den unike båtkonstruksjonen vikingskipene var overlegne farkoster, i forhold til andre båttyper på den tid. De krysset ulike hav og kunne seile over store havstrekninger. Vikingene fant egnede steder i andre land, hvor de bosatte seg. Noen kom også tilbake etter opphold utenlands. Vikingene grunnla Dublin, en by de hadde herredømme over i ca. 300 år. Vikingene drev handel, men er også kjent for sine plyndringstokter.

Hvordan var det i vikingtiden?

Folket som levde i vikingtiden (750–1050) levde i et velfungerende samfunn. Lov og orden ble styrt etter tingloven. Klimaet i vikingtiden var mye varmere enn det vi har i dag.
Av
Publisert