På haugen ved Frei kirke er tre markerte bautasteiner reist som en markering av slaget på Rastarkalv i år 955.

Historiske nordmørsspor fra vikingtiden

Nordmøre hadde en sentral plass i historien, da Norge ble samlet til ett rike. Begivenheter som skjedde på Nordmøre i vikingtiden har hatt betydning i nasjonal sammenheng.
Av
Publisert