Arbeiderpartiet tar kampen for sjåførene og tryggheten til folk flest, mens Frp viser sin egentlige politikk. Alle drosjesjåfører, vår felles trygghet og skikkelige lønninger skvises ut til fordel for løsarbeid og usikkerhet på veiene.

Frp-leder Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale vil presse gjennom en politikk som truer framtida til hele drosjenæringa. Skam på Frp!

Frp, med god støtte fra Høyre, Venstre og Krf, er i ferd med å svekke arbeidsmarkedet for en hel yrkesgruppe.

Folk og familier som trenger forutsigbar inntekt og muligheten til både å sikre seg framtidig pensjon og trygdeordninger skal nå tvinges til å konkurrere mot privatbilister med Uber-app som ikke er klar over at dette er grunnleggende rettigheter i et moderne samfunn.

Frp tar det gammeldagse og farlige løsarbeidersamfunnet tilbake til norske veier.

I Norge skal vi ha regulert og trygt arbeidsliv. Likevel nedprioriterer Frp arbeidsfolk på veien så lenge de kan overføre store pengebeløp til de aller rikeste i store internasjonale konsern. Reaksjonene viser at mange frykter dumping av lønninger til et nivå hvor sjåføryrket blir umulig å leve av.

I de store byene er det et stort antall biler, men prisene har likevel gått opp og inntjeningen for drosjen har gått ned. Bilene står mer enn dobbelt så mye i ro som de er på oppdrag. Og sjåførene tjener mindre enn noen gang. Dette har skjedd etter at høyresiden i fylker har liberalisert, eller økt løyveantallet betraktelig.

Et ukontrollert antall biler og enda mer konkurranse vil ikke gi lavere priser.

Oppheving av tilknytningsplikten til en drosjesentral vil også kunne få konsekvenser for samfunnsoppdraget. For eksempel pasienttransport, kjøring av funksjonshemmede eller skoleelever. Drosjen er kollektivtrafikk og dens tilstedeværelse er en beredskapsfaktor som ikke koster samfunnet penger.

Dette vil Frp nå kaste på båten i en markedsideologisk tenking der nye mobilapper er løsningen på alt.

Regjeringen vil at app-baserte selskaper som Uber, Lyft og Cabify helt uregulert skal ta over for drosjen i Norge. Når det ikke stilles særlig krav til uniformering, når taksameteret skal fjernes om kort tid, når kravene til løyvehaver reduseres, og det ikke lenger er driveplikt eller kjøreplikt, så går vi fra en regulert næring med mange ansatte og organiserte løyvehavere, til en næring uten fast ansatte og med store utfordringer for de offentlige kontrollørene.

Det er ikke bare drosjen som blir skadelidende, men du og jeg. Og det har vi Frp å takke for.