I Norge feires farsdagen den andre søndagen i november. I år betyr det at den havner på 13. november.

På tk.no kan du legge inn din egen hilsen og se bilder av alle fedre som har fått hilsen.

Klikk her for å legge inn ny hilsen

Du kan se alle hilsningene ved å klikke her

Ifølge Wikipedia kommer konseptet med farsdag slik den feires i dag opprinnelig fra USA. Den ble først populær i Norden og Norge etter andre verdenskrig.

Sverige var det første av de nordiske landene til å innføre farsdag i 1931, da på tredje søndag i juni. Den første farsdagen i Norge var 13. november 1949, som var andre søndag i november akkurat som i dag.

I 1949 besluttet en komité av nordiske handelsfolk at det ville være best om farsdagen i alle de nordiske landene ble lagt til andre søndag i november, det kunne gi mer omsetning før julehandelen kom skikkelig i gang. Slik er det nå i Sverige, Island, Norge og Finland.

I Danmark feires dagen 5. juni, mens i USA og Storbritannia markeres dagen den tredje søndagen i juni.