Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr

Det er søkt erstatning for tap av færre sauer og lam til rovdyr enn i fjor.

Det er søkt erstatning for tap av færre sauer og lam til rovdyr enn i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Antallet søknader for sau og lam til rovdyr går ned for sjette år på rad. Jerven er det dyret som utløser flest erstatningssøknader.

DEL

Totalt kom det inn søknader fra 1.117 bønder for tap av til sammen 32.992 sauer og lam rovdyr innen fristen som gikk ut 1. november, skriver Nationen.

Jerven er det rovdyret som har utløst flest søknader om erstatning.

Ikke alle søknadene er registrert, og Miljødirektoratet kaller tallene for rådata, men de kan likevel konkludere med at det har vært en nedgang i antall søknader.

I 2018 kom det inn 1.211 søknader, og det ble søkt om erstatning for 34.505 sauer og lam.

– Det er nok flere og sammensatte årsaker til utviklingen vi ser, men trenden med reduserte tap av sau til fredet rovvilt til tross for at sauetallet nasjonalt ikke er redusert er gledelig, sier Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet, og fortsetter:

– Reduksjon i sauehold på utmarksbeite i de mest tapsutsatte områdene er en åpenbar faktor som bidrar. Økt fokus på forebygging av tap og en noe høyere suksessrate på skadefelling tidlig på sesongen, da i første rekke knyttet til skadegjørende bjørn, er trolig også faktorer som har bidratt.

Det er fylkesmennene som behandler søknadene om erstatning. I 2018 fikk bøndene 43,3 millioner kroner i erstatning, for totalt 16.787 dyr.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken