Avinors trafikkstatistikk viser at det er særlig offshoretrafikken som er redusert. I juli i år hadde Kvernberget 3.725 offshorepassasjerer. Det er en nedgang på hele 34 prosent i forhold til juli 2020.

Innenlandstrafikken endte på 13.946 passasjerer, som er en nedgang på 6 prosent i forhold til juli i fjor.

Ser vi på trafikken i årets første sju måneder, er den gått ned med i underkant av 28 prosent i forhold til samme periode i fjor. Inkludert juli har 93.350 passasjerer reist via Kvernberget. Av dette er 65.500 innenlandstrafikk, en nedgang på nesten 28 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Antall passasjerer offshore var i årets sju første måneder på 26.000, en nedgang på i underkant av 28 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Større nedgang i Molde og Ålesund

Molde lufthavn har i årets første sju måneder hatt 72.500 passasjerer. Det er en nedgang på 38 prosent i forhold til samme periode i 2020.

Ålesund lufthavn har hittil i år hatt 177.000 passasjerer, noe som er en nedgang på 37,5 prosent.

Ser vi kun på juli, hadde Molde 19.000 passasjerer, en økning på i underkant av 16 prosent i forhold til juli 2020. Ålesund hadde i juli 51.300 passasjerer, som er en økning på hele 42 prosent i forhold til juli i fjor.

Her er statistikken.