Torsdag presenterte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) lesertallene for norske medier for andre kvartal i 2022. De viser at det er færre som leser Tidens Krav både på nett og på papir.

Forrige kvartal var det 13.900 som leste Tidens Kravs papiravis, mens tallene for andre kvartal viser at det er 13.800 som leser papiravisa. På nett var lesertallet 24.900 i første kvartal mot 23.900 i andre kvartal i 2022.

Totalt har Tidens Krav hatt en nedgang i lesertall på 800 sammenlignet med første kvartal i 2022, og på 1.800 sammenlignet med andre kvartal i 2021.

– En god utvikling

Sjefredaktør i Tidens Krav, Ole Knut Alnæs, mener nedgangen i hovedsak skyldes at koronapandemien er over.

– Folk leser ikke lokalaviser like ofte nå, da man ikke må holde seg oppdatert på koronasituasjonen hele tiden – de leser heller de store, nasjonale avisene for å holde seg orienterte om blant annet krigen i Ukraina og strømkrisen, sier Alnæs.

Likevel er Alnæs optimistisk da Tidens Kravs abonnementsmasse på rundt 11.500 holder seg relativt stabil.

– Vi har hatt en god utvikling etter sommeren, og det er vi veldig godt fornøyd med.

I første kvartal 2022 hadde Tidens Krav en nedgang i antall som leser papiravisen og en økning i antall som leser på nett. Økningen i antall som leste på nett var derimot ikke stor nok til å kompensere for nedgangen i antallet som leste papiravisen, og dermed ble totalresultatet en nedgang også i forrige kvartal. Les mer om det her:

Tilbakegang ellers i fylket

Også de to andre store avisene i Møre og Romsdal har hatt nedgang, viser tallene fra medietall.no.

For Romsdals Budstikke er nedgangen i lesere av papiravisen på over 1.000, fra 19.571 i første kvartal til 18.506 i andre kvartal i 2022. På nett er nedgangen større, fra 25.387 lesere i første kvartal av dette året mot 22.973 lesere i andre kvartal.

Totalt har nedgangen vært på 2.229 i andre kvartal sammenlignet med første kvartal i 2022. Sammenlignet med andre kvartal i 2021 er nedgangen på 5.591 lesere.

I Sunnmørsposten har tallene gått ned med henholdsvis 1.281 lesere og 3.263 lesere på papir og på nett fra første kvartal i 2022 til andre kvartal.

Totalt er nedgangen på 3.559 lesere sammenlignet med første kvartal og 9.481 lesere sammenlignet med andre kvartal i 2021.

Flere opplever tilbakegang

Nasjonalt viser de nye tallene fra MBL at den digitale bruken av norske medier stabiliserer seg på nivået fra før pandemien.

– Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding.

I de nye tallene fra andre kvartal oppgir 81 prosent at de leser minst én avis daglig. 70 prosent av konsumet skjer nå via mobilen.

Totalt går den digitale dekningen fram med 0,5 prosent til 73 prosent fra samme periode i fjor. Totalt sett opplever flere av mediehusene nå en tilbakegang, og de redaktørstyrte mediene møter konkurranse fra blant annet strømmetjenestene i kampen om folks tid.

VG er fortsatt størst

Blant de norske mediehusene er VG fortsatt størst med en daglig dekning på 1,9 millioner brukere, men mediehuset har en nedgang på rundt 5 prosent fra samme tid i fjor. NRK er nest størst med 1,45 millioner daglige brukere, omtrent det samme som i fjor.

Dagbladet og TV 2 øker begge med henholdsvis 4,5 prosent og 5,1 prosent og hadde 1,3 millioner og nær 950.000 daglige brukere hver i andre kvartal.