Fylkeskommunedirektøren kommer med et forslag til kutt i kollektivtrafikken. Jeg ser at hun foreslår reduksjon av fergeavganger, hurtigbåt og buss. Nå har Arbeiderpartiet lovet gratis ferger under hele valgkampen. Det var Per Vidar Kjølmoen som selv gikk ut med de store ordene. Han sa han skulle hoppe i havet hvis han ikke klarte å få det til.

Håper han kan svømme, hvis ikke så skal jeg personlig komme med en livbøye til han.

At det nå skal reduseres fergeavganger er katastrofalt for både næringsliv og pendlere. Når de da i tillegg reduserer hurtigbåtsambandet også så er dette helt skremmende utvikling av tilbudet til folket. Ser ikke helt at vi trenger å bygge firefelts vei som skal inneholde kollektivfelt til busser når tilbudet skal kraftig kuttes ned. Så at Arbeiderpartiet lovet gratis ferger og for å innføre dette så skal avgangene bli kraftig redusert; dette holder ikke mål.

Frp sine løsninger til dette er økte statlige overføringer for å gjøre dagens tilbud bedre, noe som vil gagne folket i en positiv retning.