Det kommer fram i den årlige kartleggingen av sikkerhetskulturen i Norge gjennomført av Norsk senter for informasjonssikrings (NorSIS).

Ting relatert til passord oppfattes som de største truslene. 78 prosent av de spurte mener at å dele passord med andre er mest risikofylt, mens 61 prosent sier det samme om å bruke samme passord på flere nettjenester.

Samtidig har andelen som har ulike passord til forskjellige tjenester, sunket fra 55 prosent i 2015 til 46 prosent i 2019.

– Et paradoks

– Det er et stort paradoks at økt frykt ikke fører til at vi iverksetter tiltak som faktisk kan redusere risikoen, sier Ivar Kjærem, seniorrådgiver i NorSIS og ansvarlig for rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019».

– Samtidig er det ting i årets rapport som tyder på at nordmenn er på riktig vei når det gjelder passord. Bruken av såkalt totrinnsverifisering er et av de aller viktigste sikkerhetstiltakene den enkelte kan gjøre, og den er økende, fortsetter han.

I rapporten kommer det også fram at rundt tre av ti ikke har tillit til at myndighetene sikrer deres personopplysninger på en skikkelig måte.

Kan bremse digitalisering

Mange forbinder også bruk av offentlige tjenester og nettbank med høy risiko. Dette er svært alvorlig, ifølge NorSIS.

– Det er dramatisk at samtidig som bruken av digitale tjenester øker, så mener stadig flere nordmenn at den er forbundet med risiko. Det er etter vårt syn også svært alvorlig at så mange nordmenn ikke har tillit til at myndighetene sikrer informasjonen deres. Mangel på tillit kan i verste fall ha en nedkjølende effekt på digitaliseringen av samfunnet. Vi kan rett og slett slutte å benytte de digitale tjenestene som samfunnet legger opp til at vi skal bruke, sier Ivar Kjærem.

Lite bekymring for epost

Videre på lista over det folk opplever som det mest risikofylte på nettet, kommer å ikke ta sikkerhetskopi (56 prosent), nettgambling (45 prosent), bruke av sosiale medier (40 prosent) og bruk av bank- eller kredittkort på nett (36 prosent).

Når det gjelder bruk av epost, oppgir færre enn én av fire at det er mest risikofylt. Dette bekymrer sikkerhetsekspert Ivar Kjærem.

– Det er anslått at hele ni av ti svindelforsøk eller dataangrep skjer på denne måten, og Norge har vært blant de landene i verden hvor denne type angrep har vært vanligst. Holdninger som dette, viser at mange har behov for opplæring for best å kunne vurdere hva som faktisk er forbundet med høy risiko på nett, og hva som ikke er så risikofylt, sier han.