Gå til sidens hovedinnhold

«Farlig» klimautvikling?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagfinn Koppelow-Karlsen har skrevet to innlegg om klimautviklingen, datert 27. mai og 23. oktober. De er illustrerte med et stolpediagram, som viser gjennomsnitts-temperaturene i Norge for årene fra 2000 til 2019. Det er så liten del av jordkloden og så kort tidsrom at dette diagrammet «forteller» lite om klimaet, men noe om været.

I år med tilførsel av varm luft sørfra – mye av tiden – blir det høy gjennomsnittstemperatur, mens det i år med tilførsel av kald luft nordfra – mye av tiden – blir lav slik temperatur. Derfor falt gjennomsnittstemperaturen mer enn én grad, både fra år 2000 til 2001, og fra 2011 til 2012.

Koppelow-Karlsen har rett, når han i innlegget 23/10 skriver at det er varmeutstrålingen som «regulerer» jordklodens temperatur; for varmeinnstrålingen fra sola varierer svært langsomt og lite. Det er riktig at de enorme vannmengdene i verdenshavene er sterkt stabiliserende faktor, så det tar lang tid med betydelig globalt varmeoverskudd eller varmeunderskudd, før det blir henholdsvis betydelig temperaturstigning eller temperaturfall.

Les også

Fortsatt klimakrise?

Les også

Jordklodens utstråling regulerer klimaet

Siden midten av forrige århundre har det blitt mye mer CO2 i atmosfæren: Dels som følge av brenning av mye kull, jordolje og naturgass; men også som følge av rasering av skog og reduksjon av annen vegetasjon i mange land, som før «forbrukte» mye CO2 fra atmosfæren. Den årlige differansen mellom produksjonen og forbruket av CO2 er ikke stor, i forhold til den årlige utvekslingen av denne klimagassen mellom atmosfæren og havet + landjorda; men i løpet av mange tiår blir det betydelig endring av atmosfæren, slik at varmeutstrålingen hemmes av økende antall CO2-molekyler i atmosfæren.

Det er lenge siden Fridtjof Nansen ville gå på ski fra østkysten til vestkysten på Grønland: Hans vesle ekspedisjon ble satt ut på havisen (fra selfangstskute) et stykke utenfor østkysten; men med stor mengde is i bevegelse sørover, fikk de store problemer. Nå har is-strømmen sørover langs Grønlands østkyst blitt både noe smalere og noe kortere, så den kan ikke lengre «fange opp» mye varme fra Atlanterhavet, og med det beskytte mye av landisen på Grønland mot nedsmelting: Etter århundreskiftet er det målt betydelig og økende nedsmelting av landisen, både på Øst-Grønland og på Vest-Grønland!

Både «global oppvarming» og «klimakrisen» er «spisse» og upresise formuleringer. Regional temperaturstigning i Arktis er nøktern formulering; men likevel litt skremmende: Hvis mye av landisen på Grønland smelter bort, så vil til dels store lavtliggende kystbyer «drukne», i løpet av et århundre eller to!

Koppelow-Karlsen nevner istidene som har vært, som naturlige klimavariasjoner. Nettopp voldsom veksling mellom istider og varmetider i Skandinavia viser at klimaet i stor nordlig region er omskiftelig: Det kan bli «varmetid» i stedet for fortsatt istid også på Grønland, som følge av enda noe mer CO2 i atmosfæren!

Kommentarer til denne saken