Hvorfor skal man kalle det farevarsel for så lite som under halvmeteren med snø? Den snøen smelter nok sammen med alt vannet som nå renner fritt. At det kan forsterke «plagen» er nå en ting, men denne snømengden er da ikke noe å hyle for. Hadde det vært snakk om et par meter med snø , da hadde man skjønt hylekoret.

Når man først skriver her, så er det også på sin plass å minne om at når man har valgt å sette fra seg husvogner etc på steder som er nært til elver og vann, så har man også ansvaret selv for hva som skjer om noe skulle skje. Hvordan tror man at forsikringsselskapene nå vil vurdere utbetalingene for skader når man ikke flytter unna når meldinger er varslet om at dette kom?