Det er meldt plassfratredelse for 434 organiserte bakkemannskap ved Aviator Airport Alliance og Widerøe Ground Handling AS i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Det skriver Fellesforbundet på sine hjemmesider.

Torsdag møtes partene på Riksmeklerens kontor. Fristen for å komme til enighet er midnatt fredag.

– Vi har en del krav. Det handler om å ivareta lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne som er veldig presset nå. Vi må ha en utvikling og vi er et stykke fra hverandre på flere punkter, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Trygve Skogseide til avisen Nidaros.

Det er Flyoverenskomsten det skal forhandles om.

Den omfatter bakkemannskap som blant annet flyteknikere, mekanikere, stuere og personell knyttet til lasting og lossing.