To tomter slås sammen til ei på 1.850 kvadratmeter i byggefeltet i Svartvassområdet ved Skei i Surnadal.

Det er grunneier Mali Skei som søker om at to tomter i delfeltet slås sammen til ei tomt. Saksbehandler Håvard Stensønes viser til at sammenslåingen er i tråd med vedtatt reguleringsplan.

I tillegg vises det til utfordringer med grunnforholdene på nabotomta som en av årsakene til at administrasjonen godkjenner sammenslåingen. Der ble det ble det bygd en enebolig som måtte nedmonteres da det ble oppdaget at grunnforholdene ikke var stabile. Dette huset er nå på tur opp igjen.

Stensønes peker derfor på det nå er ønske om å unngå å påvirke grunnforholdene på nabotomta, og at planlagt bolig på den sammenslåtte tomta plasseres slik at påvirkningen skal bli minst mulig.