Kristiansunderen Elin Kanck Lorentzen får en sentral rolle i å videreutvikle et sterkt innovasjonsmiljø ved fylkeskommunens kontorfellesskap i Fosnagata 13. Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Siden etableringen for et år siden har tallet på ansatte økt fra 40 til 55, og om ikke lenge blir de 70, opplyser organisasjonssjef Dag Lervik, som forteller i pressemeldingen at fagmiljøet i Kristiansund nå skal bli en spydspiss innen samarbeid og samskaping.

Elin Kanck Lorentzen vil få en sentral rolle i å samordne og styrke det tverrfaglige utviklingsmiljøet, i tett samarbeid med prosjektlederen for Campus Kristiansund, Roland Mauseth.

– Vi har på et år rigget oss til i F13 med til sammen 55 ansatte, og vi skal i løpet av et par år være 70 personer fra fylkeskommunen som skal inn på Campus Kristiansund. Jobben vi nå skal i gang med vil gjøre det enda mer attraktivt og spennende å arbeide i Kristiansund, sier Kanck Lorentzen i pressemeldingen.