Får penger til havnesamarbeid

Kristiansund havn får tilskudd fra ny ordning.

Kristiansund havn får tilskudd fra ny ordning.

Artikkelen er over 3 år gammel

Kristiansund blant ni prosjekter som får tilskudd.

DEL

For å styrke sjøtransportens konkurranseevne og øke andelen av gods på sjø, ble det i statsbudsjettet for 2015 etablert en ny tilskuddsordning for å fremme havnesamarbeid.

Ni søkere har nå fått tilsagn om tilskudd, og Kristiansund og Nordmøre Havn, sammen med Nord-Trøndelag og Rørvik, er blant de ni som skal styrke samarbeidet gjennom tilskuddsordningen.

Tilskuddsmidlene er bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett, og forvaltes av Kystverket.

– Prosjektene som mottar tildeling, er gode eksempler på at ordningen har truffet målgruppen. Vi har blant annet mottatt søknader der havnesamarbeidet tar sikte på å etablere nye godsruter til sjøs. Andre eksempler er avtaler om felles bruk av hverandres funksjoner og/eller havnekapasitet, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal på Kystverkets hjemmeside.

Av de 10 millionene kroner som er avsatt til ordningen, er det om lag 4,2 millioner som tildeles. Tilsagnene om tilskudd varierer mellom 200 000 og 750 000 kroner.

– Ti søknader er i underkant av hva vi hadde forventet. Mulige forklaringer kan være at ordningen er ny og foreløpig ikke godt kjent, samt at det i år var en relativ kort søknadsfrist. Dette kan ha ført til at havner som ellers ville ha søkt, ikke rakk det, sier Osdal.

Fordi tilskuddsordningen er en del av regjeringens nye havnestrategi, ser Osdal frem til å se effekten av tilskuddene som er bevilget.

– Vi kommer til å samle erfaringene fra årets tildeling, og drøfte disse med departementet i forbindelse med en eventuell videreføring av ordningen, avslutter Osdal.