Får løpebaner og nytt kunstgress

Politikerne hadde satt av 8,1 millioner til å rehabilitere Bruhagen idrettspark. Nå har kommunestyret utvidet rammen med 2,8 millioner kroner. Da blir det både nytt kunstgress og løpebaner.