Får ikke sette opp skilt her: – Vi mister kunder

Eierne av Ringholmen får ikke sette opp skilt som viser vei til den nye marinaen, der utfarten til øya foregår. Opphoping av saker som følge av regionreformen fører til lengre saksbehandlingstid.