Får bruksendring: Aldershjem bygges om til leiligheter

Kommunen er positiv til planene for det tidligere kommunale aldershjemmet.