NorSea har seks baser langs norskekysten: Dusavik, Tananger, Stord, Vestbase i Kristiansund, Norbase i Harstad og Polarbase i Hammerfest. Gjennom sitt eierskap i Coast Center Base har også NorSea baser på Ågotnes, Helgelandsbase og Kirkenesbase.

– Dette er fantastiske nyheter, spesielt i en tid som den vi er inne i, og en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Støtten gir oss mulighet til å sette i gang et stort prosjekt som kommer hele verdikjeden til gode, sier Kristian Stapnes (vice president digital and improvements) i NorSea i pressemeldingen.

Kystverket fikk søknader for over 180 millioner kroner. Prosjektet til NorSea er det som får størst tilskudd gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner i 2020.

– Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til effektivisering av transport langs kysten. Det gjør vi gjennom å investere i allment tilgjengelige havner. NorSea har et spennende prosjekt, og kunne i søknaden vise til gode effektiviseringsgevinster. Prosjektet vil kunne realisere betydelig gevinster for mange parter i logistikkjeden, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket i pressemeldingen.

Samhandling

Prosjektet skal skape en bedre samhandling mellom aktørene. Målet er kortere og mer effektiv transport, både for skip i havn og for lastebiler som er innom NorSea sine baser. Prosjektet skal i første omgang startes ved NorSea Dusavik, og vil deretter bli rullet ut til samtlige av NorSea sine baser i Norge. Prosjektet har som mål å fange opp kritisk operasjonell informasjon, skape bedre flyt i tilknyttende prosesser, og gi alle involverte parter sanntidsinformasjon om logistikken. Det skal også tilrettelegges infrastruktur, som nye kjørebaner, oppmerking og flytting av gjerder for optimalisering av areal. De skal også tas i bruk ny teknologi, kunnskap og prosesser i selskapet.

– Effektene av tiltakene er store, både for miljøet og i kroner og øre. Miljøgevinsten er estimert til 1.700 tonn i redusert utslipp på basene ved at utnyttelsen av innsatsfaktorene blir bedre, sier Kristian Stapnes.