Partnerskapet vil så snart som mulig starte arbeidet med å vurdere videre avgrensingsstrategier og mulige utbyggingsløsninger for feltet på Haltenbanken.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Wintershall Dea tirsdag formiddag.

Det egenopererte Bergknapp-prospektet i Norskehavet ligger i nærheten av det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet.

- De første ressursanslagene er på mellom 26 millioner og 97 millioner fat oljeekvivalenter. Lisenspartnerne vil nå starte studier, undersøke mulig avgrensingsstrategi og utbyggingsalternativer for funnet, forteller Wintershall Dea.

Brønnen ble boret av Scarabeo 8, som traff en oljekolonne på rundt 60 meter i Garn-formasjonen og en oljekolonne på minst 120 meter i Tilje-formasjonen.

– Bergknapp-funnet er spennende og ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur og vårt egenopererte Maria-felt. Funnet understreker det uutnyttede potensialet Norge har som et kjerneområde for letevirksomhet, utbygging og produksjon for Wintershall Dea, sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør i konsernledelsen i Wintershall Dea og ansvarlig for selskapets globale letevirksomhet i pressemeldingen.

Med Maria-feltet og Dvalin-utbyggingen har Wintershall Dea allerede stor aktivitet i området rundt Bergknapp. Sammen med partnere vil selskapet vurdere mulige utbyggingsløsninger for det nye funnet.

Wintershall Dea har vært aktive på norske kontinentalsokkel i over 45 år og er nå Norges tredje største gassprodusent. Selskapet har i dag mer enn 100 lisenser – og er operatør for rundt en tredjedel av disse.