Skeptisk til rotenon

Driva. En lakseelv i Sunndalen.

Driva. En lakseelv i Sunndalen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune er sterkt skeptisk til rotenonbehandling av elvene i Sunndal.

DEL

Uttalelsen kommer i forbindelse med at reguleringsplanen for fiskesperre i Driva ved Snøvasmelan nå legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist satt til 12.mai.

Fiskesperre til Stortinget

Planen skal gi det planjurdiske grunnlaget for å bygge fiskesperra som et ledd i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva og Sunndalsfjordregionen, melder Sunndal kommune.

Protesterer mot rotenon i Driva

Utvalget er skeptisk fordi en slik behandling vil gi negative konsekvenser for relatert næringsvirksomhet i et 15-20 års perspektiv fremover.

Høringsdokumentene finner du her.

De er også tilgjengelig på Sunndal kommunens servicekontor, på Sunndal folkebibliotek og i Sunndalsporten.

Artikkeltags