Det er knapt noe som er blitt så mye omtalt eller etterlyst som denne omløpsventilen. Ventilen, eller rørgaten som det like mye er, skal altså sørge for at vann kan passere gjennom kraftstasjonen ved Harang selv om aggregatet av eller annen grunn går ned.

I dag er situasjonen slik at under uheldige omstendigheter kan elva nedenfor kraftstasjonen ble nesten tørrlagt i løpet av svært kort tid dersom kraftstasjonen stanser.

Tsjekkisk

Resultatet har flere ganger vært at store mengder yngel har dødd, rett og slett fordi de små laksene ikke har rukket å komme seg fra den grunne bredden og ut i elva der det ennå var vann.

Når ventilen til 22 millioner kroner er ferdigmontert til sommeren, skal denne uheldige effekten av kraftstasjonen ved Surna være eliminert. Seks gigantiske lastebiler har kommet med rørgaten på til sammen 48 meter samt tre ventiler. Det er tsjekkiske CKD Blansko som både har laget, levert og skal montere omløpsventilen.

– Rørgaten skal sveises sammen med det gamle endepunktet og vil ved utfall kunne føres ut i elva for å holde vannstanden på minimum femten kubikk i sekundet, slik konsesjonen pålegger oss, sier Jostein Bruset, vedlikeholdssjef ved Trollheimen kraftverk.

Stenges

Mange lokale entreprenører har hatt oppdrag for å klargjøre tunnelen til monteringen som tsjekkerne startet med i oktober. Men selve tunnelen har vært der siden kraftverket ble bygd på slutten av 50-tallet.

– Omløpsventilen kommer på plass ene og alene på grunn av laksen og elva. For selve kraftproduksjonen har ikke denne rørgaten noen betydning, sier Bruset.

Når monteringen kommer så langt at gammel og nytt skal sveises sammen, stenges kraftstasjonen. Da åpnes en luke i Follsjøen for å sikre nok vann i elva.

– Dette arbeidet tar cirka fjorten dager. Resten av arbeidet skal ifølge kontrakt være ferdig i juni, men da kan kraftverket gå som normalt, sier Bruset.