Enorm hjorteskade

Beiteskade: Sverre Heggset fra Landbrukt Nordvest la fram tall som viste at hjortens beiteskader på innmark i Smøla og Aure enkelte steder har vært på 1.100 kroner. Det er 10 ganger mer enn hva man fant under et forskningsprosjekt i Jølster.

Beiteskade: Sverre Heggset fra Landbrukt Nordvest la fram tall som viste at hjortens beiteskader på innmark i Smøla og Aure enkelte steder har vært på 1.100 kroner. Det er 10 ganger mer enn hva man fant under et forskningsprosjekt i Jølster.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

I Jølster ble hjortens beiteskader taksert til drøyt 100 kroner per dekar. I Aure og Smøla er det dokumentert skader tilsvarende 600 kroner. På det mest ekstreme var skadene helt oppe i 1.100 kroner.

DEL

Det kunne Sverre Heggset fra Landbruk Nordvest fortelle til en lydhør forsamling bestående av et 80-talls deltakere på et stort hjorteviltseminar i Molde rett før helga. Mange av deltakerne var kommunale viltforvaltere.

Regnes med

Heggset hadde påtatt seg oppgaven med å forsvare Landbruk Nordvest sitt utspill i blant annet Tidens Krav nylig der de tok til orde for at den som driver jorda og opplever beiteskader, må få atskillig større fellingskvoter.

Les: Hjorten blir skadedyr

– Tradisjonelt er det utmarksarealene som teller når fellingskvotene skal fordeles. Heldigvis er etter hvert også innmarka medregnet, men det skjer visstnok ennå ikke i alle kommuner, sa en hoderystende Heggset.

Han var helt klar på at Landbruk Nordvest anbefaler medlemmer med fellingsløyve – enten de nå bruker det selv eller selger jakta – å kreve at flest mulig dyr skal felles på innmark.

Tøvete

– Det blir rett og slett tøvete å fly opp i fjellet for å skyte hjort. Det er koller med kalver som først og fremst må tas, for det er disse som lærer opp kalvene hvor de i framtida skal finne mat, framholdt Heggset.

Les Jølster-rapporten her.

På det samme hjorteviltseminaret la Stein Joar Hegland fra Norsk Hjortesenter på Svanøy fram data som viste at hjorten oppholder seg på innmark om lag 15 prosent av tida.

På konferansen ble det også lagt fram ferske tall fra en undersøkelse blant fylkets viltforvaltere som viser at 14 av fylkets 36 kommuner nå ønsker å redusere hjortebestanden mens 11 vil stabilisere bestanden omtrent på dagens nivå.

Artikkeltags