Det er flere svært interessante næringsutviklingsprosjekter på gang, og noen av disse bør absolutt havne i vår region. Jeg tenker bl.a. på hydrogenproduksjon som bør komme på Tjeldbergodden og ikke på Nyhavna.

Å lande den til Tjeldbergodden klarer vi ikke uten trønderhjelp. Ved større etableringer, som for eksempel en eventuell batterifabrikk, er vi helt avhengig av teknologihovedstaden Trondheim for å skaffe nødvendig kompetanse og for å få tilgang til verdensledende forsknings- og utviklingsmiljø. Også når det gjelder aquanæringa er vi helt avhengig av samarbeid med, og tilgang til, det trønderske kompetansemiljøet.

Fylkesgrensa vanskeliggjør både samarbeid med og tilgang til dette unike kompetansemiljøet, og er i flere sammenhenger et hinder for næringsutvikling og videre verdiskaping i Aure. Ut fra et næringslivsperspektiv og med bakgrunn i geografi og kultur, er det riktig at Aure tilhører Trøndelag. Og for å sitere kloke ord fra min venn Ole L Haugen (ordfører på Hitra): «Vi e tå samma folket»!