Kvinner og menn har ofte ulike helseplager, ulike symptomer på lik sykdom og forskjellige reaksjoner på behandling. Kroniske sykdommer som oftere rammer kvinner, har dessverre fortsatt lavere status i samfunnet.

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men kvinnesykdommer har tradisjonelt vært nedprioritert. Det er et tankekors at endometriose er så lite kjent, og at det mangler et fullverdig behandlingstilbud, når over 10% av kvinner lider av det. Samtidig kutter regjeringen i både abort- og fødetilbud, til tross for lovnader om satsing på kvinnehelse. Vi endrer ikke denne utviklingen uten sterke virkemidler.

Er ikke i mål

Fellesorganisasjonen (FO) er et kvinnerikt forbund med over 80% kvinnelige medlemmer. Vi er et feministisk forbund fordi vi ser at likestillingskampen fortsatt ikke er i mål, og at samfunnsstrukturer bidrar til å opprettholde systematiske forskjeller mellom kjønnene. Som fagforening bruker vi vår makt til å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet, som igjen bringer oss nærmere likestilling.

#MeToo viste for alvor hvor utbredt seksuell trakassering og maktmisbruk er i norsk arbeidsliv, organisasjonsliv og samfunnsliv – og hvor krevende det er å bryte med etablerte holdninger for å skape trygge arenaer for kvinner. Vold og trusler er også et stort arbeidsmiljøproblem for velferdsstatens ansatte. Hvert år opplever halvparten av FOs medlemmer vold og trusler på jobb.

Dette er særlig en kvinnepolitisk utfordring. Yrkene som er mest utsatt for vold og trusler er svært kvinnedominerte, og de ansatte innen helse- og sosialfaglige yrker står i en særstilling hva gjelder utrygt arbeidsmiljø. Belastningen fører til psykiske og fysiske plager, og at ansatte søker andre jobber.

Må ta en aktiv rolle

Det er uholdbart, både overfor kvinnene som tar de tyngste løftene i samfunnet, og for utviklingen av velferdsstaten vår. FO mener at trakassering, vold og trusler ikke kan anses som et arbeidsmiljøproblem isolert, men må ses i sammenheng med kvinners øvrige psykososiale helse.

Å motarbeide kulturer og holdninger som bidrar til kvinneundertrykking er helt nødvendig for å oppnå reell likestilling.

Derfor må fagforeningene ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen og løfte feministiske problemstillinger. For å lykkes må hver og en av oss ta et aktivt valg om å fagorganisere oss, og sørge for at stemmene våre blir hørt.

Likestilling er verdt å kjempe for, og vi i FO gir oss aldri.

God kampdag!

Les også

Kvinnedagen: – Kvinners helse må prioriteres

Les også

Kvinnedagen: – Vi står sammen med alle mødre

Les også

Kvinnedagen: – Ingen skal måtte gifte seg mot sin vilje