Etter to års pause, er det i år endelig klart for Dyregod-dagene på Batnfjordsøra. Datoen er allerede satt, det blir 2.–4. september.

– Dyregod ble starta for å synliggjøre landbruksnæringa, og det har også utvikla seg til å bli et høydepunkt i året for mange av oss som bor i Gjemnes. Dyregod har satt oss på kartet. Vi er veldig glade for at vi nå kan planlegge for et nytt Dyregod, sier daglig leder Jun Grindvold i en pressemelding.

– Tydelig tale

Bak Dyregod står selskapet SUS i Gjemnes. Blant eierne av SUS i Gjemnes er det mange som har vært med helt fra starten i 2009. SUS står for samarbeid, utvikling og skapervilje, og skal jobbe for positiv utvikling i kommunen, der Dyregod er hovedprosjektet.

På eiermøte i slutten av januar var det et enstemmig ønske fra aksjeeierne om at Dyregod skal arrangeres i 2022.

– Det var tydelig tale fra eierne våre. Noen av de brukte vel uttrykket «tut og kjør», så da tenker vi at det bare er å brette opp ermene og starte arbeidet, sier Grindvold.

Stor dugnadsånd

Svært mange av innbyggerne i Gjemnes er i sving når det skal arrangeres Dyregod.

– Vi veit at dugnadsånden her stor i kommunen vår, her er det mange som legger ned mange timer for idrettslag, kor og andre aktiviteter, hele året rundt. Uten denne innsatsen og lysta til å bidra, hadde det ikke blitt noe Dyregod, sier styreleder Arnar Lyche.

Etter to år med pandemi, er det mange som har spådd at nordmenn har blitt godt vant med å være hjemme innen husets fire vegger, og er mindre lysten til å delta på arrangement.

– Vi tror og håper på det motsatte. At når samfunnet åpner igjen, har folk lyst til å komme seg ut. Dyregod foregår utendørs, og vi tror mange har lyst på et gjensyn både med utstillinger, salgsboder og dyreliv – og så må vi ikke glemme folkelivet, sier Lyche.