SV vil være med på å bygge en god arbeidslivkultur og vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller. Lovverket for et seriøst arbeidsliv for alle er stort sett på plass, men det må gjøres like tilgjengelig og synlig som trafikkregler.

Det er svært skuffende å registrere at store arbeidsplasser i Møre og Romsdal som Vard Søviknes og andre verft ikke har kontroll på lønns- og arbeidsforhold for arbeidere inne på skipsverftene. Når arbeidsplasser blir tilholdssted for bemanningsselskap og arbeidstakere som arbeidsgiver og bedriftseier ikke vet mye om, da er det overmodent for et samarbeid om en arbeidslivkultur som tar innover seg at norsk arbeidsliv skal styres etter etablert norsk lov- og avtaleverk.

Grove forhold

Grove og kriminelle forhold er avdekket på flere av de åtte verftene som nå har blitt kontrollert av arbeidstilsynet, politiet og skatteetaten. Det lett å etterlyse tillitsvalgte og verneombud når slike kriminelle forholdene blir avdekket, men ansvaret ligger hos arbeidsgiver som i utgangspunktet burde ha kontroll med sine underleverandører og bemanningsselskap. Men når virksomhetene selv ikke kan utføre bedre tilsyn, er det faktisk nødvendig at myndigheter etablere tverrfaglige team som er i stand til å avdekke grov arbeidslivskriminalitet som dette.

Noe å være stolt av

Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å etablere Møre og Romsdal-modellen med konkrete seriøsitetskrav til alle som skal arbeide for og gi tjenester til fylkeskommunen. Dette er et sett med krav som stort sett ligger i lovverket og som er lagt opp til å være systematisert som krav til alle tjenesteytere. Konkret vil denne modellen kreve HMS-kort, mannskapslister og innsyn i oversiktslister, internkontroll, dokumentert yrkesskadeforsikring, bestemmelse om bruk av underleverandører, lovlige lønns- og arbeidsvilkår, faglærte håndverkere og lærlinger, krav til elektronisk betaling gjennom bank, rapportering til arbeids- og oppdragsregisteret, skatteattest, revisjon, pliktig medlem av leverandørregister og respekt for fagorganisering.

SV ser det som viktig at eksportfylket Møre og Romsdal implementerer en slik modell for et seriøst arbeidsliv i alle virksomheter og at kunnskapen og kulturen om et seriøst arbeidsliv legger seg i ryggmargen til arbeidsgivere på alle plan, blant tillitsvalgte og verneombud og alle arbeidstakere. Da først kan vi alle i fylket være stolt av Møre og Romsdal - landets fremste eksportfylke.