Gå til sidens hovedinnhold

Et samlet Nordmøre: Aksepterer ikke stengt fødeavdeling

Ordførerne på Nordmøre støtter fullt opp om helse- og omsorgkomiteens flertall for å sikre drift av fødeavdelingen i Kristiansund.

Det kommer fram i et brev til Stortinget signert av de åtte ordførerne på Nordmøre. I brevet går det fram at ordførerne ikke aksepterer at fødeavdelingen i Kristiansund er midlertidig stengt fra 8. februar.

14. januar 2021 sendte ordførerne fra Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Der krever ordførerne at helseministeren stiller tilstrekkelig ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak fra 12. mai 2020 om at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle opprettholdes frem til nytt sykehus på Hjelset er i drift.

I brevet skrevet 17. februar vises det til at kommunene på Nordmøre i lang tid har protestert på sammenslåing av fødeavdelingene til Molde sykehus, noe som i 2019 førte til at kommunene sa opp samhandlingsavtalene med Helse Møre og Romsdal HF (HMR).

– Det har vært mer enn nok tid for HMR å sikre en langsiktig rekruttering for å tilby forsvarlig fødetilbud for innbyggerne på Nordmøre. HMR har over mange år selv skapt denne usikkerheten om fremtiden for fødeavdelingen, heter det i brevet.

Videre vises det til at et flertall i helse- og omsorgskomiteen har fremmet følgende forslag til Stortinget som skal behandles 18. februar: «Stortinget ber regjeringen om å instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020). Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.»

– Ordførerne på Nordmøre støtter fullt opp om helse- og omsorgskomiteens flertallsvedtak og krever at det umiddelbart stilles ressurser til rådighet for å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, skives det i brevet som er signert Kjell Neergaard (Kristiansund), Ingrid O. Rangønes (Averøy), Hanne-Berit Brekken (Aure), Knut Sjømæling (Gjemnes), Svein Roksvåg (Smøla), Ståle Refstie (Sunnal), Margrethe Svinvik (Surnadal) og Ingrid Waagen (Tingvoll).

Kommentarer til denne saken