Det gir mening at posisjonen i Heim ikke vurderte forslagene fra HalsaLista torsdag 16. desember, for de har ikke lest budsjettet vårt. Selv ikke før de skrev leserinnlegget sitt.

Etter to år med kjeft mot HalsaLista fra posisjonen i Heim trodde jeg det meste var sagt, men i avisa tirsdag 21. desember viser de fire partiene at de ikke har magemål. Det holder nå.

At lederne i Sp, Ap, Heimlista og KrF, som i løpet av to år har brukt opp alle pengene og egenhendig kjørt kommunen på Robek, føler at de kan belære noen som helst om økonomi, kan ikke forsvares. Hovmod er det vi sliter mest med i Heim, og det har vært lett å se at det står for fall.

Fikk dessverre rett

Vi spådde underskuddet allerede i 2016, og vi fryktet for framtida for Halsa underlagt et Hemne med jevnlige underskudd og et stort etterslep på investeringer. Siden 2019 har vi etterlyst budsjettbalanse og måtehold, vi har bedt om innkjøps- og ansettelsesstopp, vi har advart mot Robek, men til ingen nytte. Vi fikk dessverre rett. I alt.

Men det er ingen som lytter. Dermed gir det mening at posisjonen ikke vurderte forslagene fra HalsaLista, for de har faktisk ikke lest budsjettet vårt. Selv ikke før de skrev leserinnlegget sitt:

Vil skape forsinkelser: Budsjettet vårt nevner ikke eiendomsskatt.

Engangsinntekt: HalsaLista har ikke brukt de nylig innkjøpte B-aksjene i TrønderEnergi til å balansere budsjettet. Derfor skriver vi ikke noe tall i tiltaket, men vil vise at Heim har penger til å redde mange av stillingene og i stedet ta nedbemanningen via naturlig avgang, og unngå utflytting.

KAD: Hvorfor flyttet Halsa hjem sin KAD-seng fra Orkanger for noen år siden? Den ble aldri brukt, og kostet 1 million i året. Hemne kunne ikke gjøre det, de hadde ikke god nok legevakt. Halsa har ambulansebåten «Øyvakt». Nå kan Heim bruke samme løsning og spare 1,9 millioner minus en stillingsbrøk på sykepleier som kan gå inn i den daglige driften ved sykehjemmet på Liabø. Det største tiltaket vårt på inntektssiden, en interkommunal IKT-avtale slik Halsa hadde før, nevner ikke leserinnlegget med et ord.

Henges ut: Ja, selvsagt skal politikere stemme for sine hjertebarn og sine velgere! De skal i hvert fall ikke si én ting til organisasjonene de representerer, skrive høringsinnspill og framsnakke tiltakene i kommunestyresalen, og så stemme ned tiltaket på grunn av partipisken! Hvordan kan de fortsette i vervene sine? Og representantene bør heller ikke stemme mot sitt eget partiprogram, som da de fjernet pedagoger fra Halsanaustan barnehage. Hvordan kan de ha tillit blant velgerne sine?

Hvor ble det av edrueligheten: Hvorfor trekker posisjonen fram «posisjonens noe optimistiske anslag for inntekter i 2021», som førte oss inn på Robek?

Det lureste er oftest å holde kjeft.

PS: Hvem har rett? Sjekk fakta selv.

Opptaket av det 11,5 timer lage møtet, budsjettet starter 6t 47m:https://www.youtube.com/watch?v=_iJ-RPf5KHI

Budsjettforslaget fra HalsaLista:http://ihalsa.no/HalsaListaBudsjett2022.pdf

Kommunelovens paragraf 11.9:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-7#%C2%A711-9

Les også

Kameler og partipisk i Heim