I et leserbrev i TK datert 01.02.21 hevder en tustning at ordføreren i Aure «ivrer for å få Aure kommune over til Trøndelag fylke så snart som mulig» og at «Ordføreren er overbevist om at dette er en god løsning».

Påstanden om at ordføreren ivrer etter å få Aure kommune over til Trøndelag så snart som mulig er nok hentet fra en artikkel i TK der avisen skriver følgende: «Vi har en prosess gående med tanke på at Aure blir overført til Trøndelag. Målet er å gjennomføre ei folkeavstemning samtidig med stortingsvalget i høst, sier aureordfører Hanne-Berit Brekken til Avisa Sør-Trøndelag, som først omtalte saken.»

Denne setningen omhandler beklageligvis en vesentlig feil, og det er påstanden om at vi har en prosess gående med tanke på å få Aure overført til Trøndelag. Fakta er at prosessen som pågår er satt i gang for å utrede fordeler og ulemper ved en eventuell endret fylkestilhørighet. Dette vet TK meget godt, da de har full tilgang til både vedtak og følger prosessen vi er inne i, men TK valgte her å basere seg på en artikkel i Avisa ST uten å kontakte meg om innholdet. Det er både lov og vanlig praksis, men samtidig uheldig når innholdet ikke stemmer med virkeligheten.

Må gjøre jobben min

Uansett, jeg tenker at tustningen, og sikker flere andre også, trenger mer informasjon om prosessen vi er inne i. Den 20.11.2019 fattet kommunestyret i Aure følgende vedtak: Aure kommunestyre setter ned et ad hoc-utvalg bestående av ordfører samt en representant fra hvert parti i kommunestyret. Utvalget får i oppgave å skissere videre framdrift i spørsmålet om framtidig fylkestilhørighet for Aure kommune...

Les også

Aure til Trøndelag?

Les også

– Få fart på prosessen om regiontilhørighet

Les også

Tre nordmørskommuner til Trøndelag: – Et håpløst prosjekt

Det var 18 representanter som stemte for dette, en representant stemte imot. Altså, et nesten enstemmig kommunestyre har gitt ordfører ordre om å kjøre denne prosessen, og da er det min plikt å gjøre det kommunestyret ber meg om! Jeg kommer alltid til å følge kommunestyrets bestemmelser, enten jeg er enig eller ikke, det er faktisk jobben min! Jeg kommer til å redegjøre for prosessen så langt i kommunestyremøtet 18.02.21.

I en prosess

Den neste påstanden fra tustningen er at «Ordføreren er overbevist om at dette er en god løsning». Vel, dette har jeg aldri uttalt og har aldri stått på trykk verken i aviser eller i sosiale medier. Vi er inne i en prosess for å finne ut om dette er en god løsning, jeg sitter ikke inne med svaret på dette pr. nå. Målet vårt er å legge fram de svarene vi får gjennom utredninga tidlig på sommeren og avholde folkemøter slik at befolkningen får et grunnlag for å gjøre seg opp en mening.

Framsnakker hele Aure

En annen tustning skrev i en sms til TK angående regionsaken at ordføreren er trønder, og at det muligens var et argument? Og ja, jeg er født, oppvokst og studerte i Trøndelag. På den andre siden er både mor og far fra Sunndalsøra, i så møte er jeg vel å betrakte som nordmøring. Jeg har bodd 23 år i Trøndelag og 17 år i Møre og Romsdal, og føler både tilhørighet og er svært glad i begge fylkene. Det som derimot er viktigst er at jeg er uendelig glad i kommunen min og er stolt over å kunne kalle meg aurgjelding. Jeg framsnakker Aure i alle sammenhenger og benytter enhver sjanse for å profilere hele Aure på en god måte! Jeg vil alltid søke de beste løsningene for kommunen min i alle sammenhenger og i alle saker!