Et fiktivt vegvalg med fiktiv sjef

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Fiktive reiser er gratis, og denne starter ved Fremstedalen på Ørskogfjellet. Stamvegen E39 har Trondheim som endepunkt, men vi skal ikke så langt. Du kan velge mellom to alternative veger, og valget skal baseres på økonomi, reisetid og andre parametre som du vektlegger for en trygg og trivelig reise. Med ca 20 milliard til rådighet, skal du velge alternativ. Vi kaller de MA og RA, og du får studere to knappe sammendrag som lyder slik:

MA starter med tunnel fra Ørskogfjellet mot Vik, og løsningen krever også ny /oppgradert veg fra Vik-området mot Tresfjordbrua grunnet E136. Deretter Tautra-tunnelen som er litt lengre og en god del dypere enn tilsvarende undersjøisk tunnel på sørvestlandet som kostet 8,1 mrd. Mellom tunnelen og ei bru over Julsundet inkluderer en sammenbinding også avkjørsel for bru/fylling til Gossen. Julsundbrua må bygges som firefelts motorveg grunnet stabilitet - ikke trafikk. Samlet kostnad ca. 20 mrd, og den fiktive reisen er kommet til fastlandssiden av Julsundet eller deromkring.

RA gjenbruker «Eksportvegen» og har derved sambruk med E136. Tresfjordbrua får full tillit, slik at prosjektet starter i Hjelvika. Løsningen er oversjøisk, hovedsakelig flytebruer. Bru med seilingshøyde 75 meter sikrer passasje for båter, og som inkluderer turistskip til Åndalsnes.. På Skålahalvøya går vegen mot Fannefjorden og har 2 alternative kryssinger - mot Lønset eller Hjelset. Sistnevnte er kortest og billigst, mens førstnevnte har sin fordel ved nærheten til Molde. Du rekker begge sted for ca kr 20 mrd.

Du kan forvente innsigelser, påstander og innspill fra begge parter - Veøya, turisme, sikkerhet, miljø, Fannestranda og alt det andre. Som sjef må du ta deg av funderingene videre på egen hånd, eller du kan spørre folket i Møre og Romsdal via en grundig og seriøs gallup innenfor fylket. Spør gjerne også på egen hånd i begge leire, for det er et viktig fiktivt valg du skal gjøre.

Min egen vurdering, ikke din, er at det virker smartere med omtrent samme pengebruk å ha kommet til Lønset/Hjelset versus ved Julsundet. Firefelts motorveg mot Otrøya fra både Vestnes (VIK) og Julsundet er en uvirkelig dimensjonering. Enkel versus dobbel fastlandsforbindelse spriker enormt i kostnader for Tautratunnelen alene vil koste nærmere 10 mrd.

Vreden blant folket ved Fannestranda er kjent, og strekningen mellom Julsundet og nevnte Lønset/Hjelset er verken kostnadsfri eller problemfri. La stamvegen være stamveg - ikke finansiering av dobbel fastlandsforbindelse med firefelts motorveg til Otrøya! Dersom gjennomgangstrafikken skal betale bompenger for Molde sin «bypakke», er det også et ankepunkt mot stamvegens trase.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken