Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle. Vi tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter.

I dag lever over 100.000 nordmenn med en demenssykdom og mange av disse bor fortsatt hjemme. Kampanjen for et demensvennlig samfunn går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper som for eksempel i butikker, banker, apotek, transport og liknende, om hva demens er og hvordan gi god service til personer med en demenssykdom. På den måten kan det bidra til at det blir lettere for disse personene å utføre vanlige hverdagsaktiviteter. Som for eksempel å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, ta taxi, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter og liknende.

Børstet støv av avtale

Det ble i 2015 gjennomført et par kurs for næringsdrivende, men det stoppet deretter opp.

I fjor bestemte styret i Surnadal demensforening og helselag seg for å «børste støvet» av avtalen og fikk satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra demensforeninga, leder Liv Botten og sekretær Borghild Husby Kvande, fra kommunen Annett Ranes, fra næringslivet Heidi Meslo, fra pårørende Eva Øye Sande og fra transport/drosje Ingunn Almås.

Mandag kveld ble første kurs, som er på cirka én time, avholdt på Surnadal sykehjem. Her var kommunestyret invitert til kurs, kaffe og kaker. Demenskoordinator Heidrun Solstad var kursleder. Cirka ti møtte opp til kurset som var meget vellykket.

Håpet er å kunne kurse flest mulig innen servicenæringene utover høsten.