Et av landets største konstruksjonsskip ligger i Kristiansund

«Skandi Africa» ligger til kai i Kristiansund, og kapteinen er fra Smøla.