– Det helseforetaket selv sier, er at de ikke får nok kvalifisert personell til å drifte avdelingen i Kristiansund. Det kan ikke vi overprøve, sa Solberg i spørretimen på Stortinget onsdag.

Hun ble utfordret av Frp-leder Siv Jensen, som påpekte at Stortinget har vedtatt at fødeavdelingen skal bestå til det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart, etter planen i mai 2024.

Ifølge Jensen viser saken at finansieringsmodellen må endres og de regionale helseforetakene avvikles fordi driften nå gå ut over pasientene.

– Vi må sikre at vi har pasienttrygghet i hele landet, advarte hun.

Men Solberg fastholdt at driften må være forsvarlig.

– Det er de medisinsk ansvarlige og ledelsen på sykehusets ansvar å sørge for at kvaliteten i tilbudet er god nok. Sier de at de ikke får nok leger med kvalifikasjon til å drifte det tilbudet, så er det også deres ansvar å gjøre endringer, sa hun.

– Det kan vi ikke politisere.

Fra 8. februar og ut året må fødende på Nordmøre reise til Molde sjukehus.

Sykehusledelsen har ment at mangel på fagfolk har gjort det uforsvarlig å fortsette.

(©NTB)