Flere dager etter at ungdomspøbelen har angrepet SIAN og politiet i Bergen og Oslo, kommer statsminister Erna Solberg på banen.
Men hun har ikke noe å si om pøbelens herjinger – det eneste hun formidler er at hun «tar sterk avstand fra alt som SIAN står for».
Kan dette forståes slik hen at hun altså er enig i alt som islam inneholder og dermed enig i ungdomspøbelens angrep på vår ytringsfrihet…eller?

Tyrkia, der despoten Erdogan har gjort seg til eneveldig hersker, har bedt norske myndigheter om å stoppe skjending av koranen – for som diktatorer flest, så er ytringsfrihet en fiende som disse mener må fjernes.

Dette er muligens Erna Solbergs grunn til ikke å kritisere denne ungdomspøbelen for slik å unngå å irritere Tyrkia ytterligere.
For som hun selv er sitert på i Tidens Krav, 01.09.20 : «Jeg er veldig bekymret for at ytringsfriheten, som vi hegner om i Norge, kan oppleves annerledes i andre land, eller at det kan oppleves som vi ikke bryr oss om de holdningene som SIAN har. For det gjør vi.»

Dette er vel en ganske opplysende uttalelse om hvor besværlig vår norske statsminister mener vår ytringsfrihet er.
Islam betyr underkastelse – er det det våre norske myndigheter nå, med statsministeren i front, er i gang med?