Det er et utrykk som heter «å skite i eget reir», og det mener jeg vår lokalavis gjør med sin leder lørdag 4. mars. Avisen tar for seg en undersøkelse som KNN har tatt opp blant 600 studenter i Trondheim, Bergen og Oslo der studentene blir spurt om sitt kjennskap til Kristiansund og Nordmøre med tanke på hva slags tiltak en bør sette inn for å skape bo- og studielyst i vårt distrikt.

Over 70% av de spurte har liten eller ingen kjennskap til Nordmøre eller byen bortsett fra naturen, hav, fiske og KBK!

I sin leder peker TK på det ansvaret som hviler på hver enkelt av oss som klorer oss fast her ute i havgapet om å være våre egne, entusiastiske ambassadører.

Teller de tapte slag

Jeg vet ikke hvor mange av disse studentene som har følger TK sine oppslag, men som ungdommer flest er det vel helt andre plattformer de henter sin informasjon på.

En av våre utfordringer er at vi, helt siden vi tapte lokaliseringskampen om sykehuset, har fortsatt å telle de tapte slagene og har glemt å bry oss om alt positive som er skapt og tilføres lokalsamfunnet vårt hver dag og hver uke.

Det er nesten som vi ikke helt greier å glede oss over lav arbeidsledighet, nye industrietableringer, nye skoler og botilbud for eldre, en av få byer i hele landet som har innendørs ishall, vi får et av landets flotteste anlegg for friidrett og folkehelse, vi har bygd en flott steintrapp opp til «fjellet vårt» til stor glede og entusiasme for den lokale befolkningen.

Skryt for KBK-oppfølging

Skatebanen i Vågen og den spektakulære utbyggingen på Kranaskjæret og Kulturfabrikken med sine tilbud bringer folk sammen i lek og sosialt samvær.

Sentrum i Kristiansund preges av byggevirksomhet som en må tilbake til gjenreisingen etter krigen for å finne maken til, og jeg tror det er mange som ser med forventning fram til at Normoria kulturhus og Campus fylles med kultur, studenter og aktiviteter som skal få byen og distriktet til å blomstre som den ikke har gjort på lenge.

Samtidig har vi store forventninger til at KBK skal kjempe seg tilbake til Eliteserien, og her skal vår avis ha skryt for at den følger med og skaper entusiasme og lidenskap til laget og spillerne.

Disse aktivitetene får selvsagt kontinuerlig oppmerksomhet og oppfølging.

Et «rævkjør»

Men særlig har diskusjonen om etableringen av næringsparken på Bolgneset og prosessen rundt denne etableringen skapt mange og store overskrifter langt ut over vårt distrikt.

Med god hjelp av politiske motstandere av etableringen av industriparken, som i utgangspunktet ble planlagt og vedtatt ennå mens Frei var egen kommune, har avisenes redaksjon drevet et «rævkjør» mot politikere og administrasjonen i kommunen som savner sidestykke i vår lokale historie.

Nasjonale media har latt seg inspirere av denne lokale motstanden, og teorier om press, hemmelighold og udugelig politisk håndverk har fått florere i mange avisredaksjoner.

Kunne ha ventet

SV sin representant fra vårt fylke tok saken til Stortinget, der hun bruker den til å stille spørsmål til kommunal- og distriktsministeren om dette er eksempel på «korrupsjonsliknande tilstander» i norske kommuner?

Med tanke på grunnlaget hun bygger denne saken på, og sett i lys av den prosessen som er i gang lokalt for å belyse saksgangen og de involverte, er det sterke påstander representanten kommer med, og hun bærer ved til et bål som det godt kunne la seg vente med å sette fyr på til alle fakta ligger på bordet.

Må skape troverdighet

Som politikere skal vi tåle å stå i stormen, og vi skal tåle at standpunkter og holdninger blir sett på med kritiske øyne, både av velgerne og ikke minst av den tredje statsmakt, de lokale og nasjonale pressebyråene.

Hva som kommer ut i de sosiale mediene er det ingen som kan kontrollere eller sensurere, og nettopp derfor er det viktig at de redaktørstyrte mediene opptrer på en måte som skaper balanse og troverdighet til nettopp deres profesjon og framstilling.

Kristiansund og Nordmøre sliter med å få oppmerksomhet på nasjonalt plan for de sakene som vi brenner for, derfor trenger vi ikke konstruerte sannheter og teorier om politikere som lar seg bruke og manipulere av sleipe investorer som bare ser på egen vinning og berikelse av skattebetalernes penger som drivkraft til å skape aktivitet.

Dersom det i den videre høringen av denne saken kommer fram at det er gjort vedtak som ikke tåler dagens lys, skal jeg være den første til å beklage det, og stemme imot. Men da må det være bygget på noe mere enn personlige beskrivelser av hvordan personer opptrår i forskjellige sammenhenger, eller hva som blir sagt mellom mennesker i fortrolige samtaler.

Må roe ned litt

Tidens Krav er vår avis, og den skal speile vårt samfunn på godt og vondt, men dersom den mener alvor med sin egen leder, at vi alle skal være gode ambassadører for vår by og distrikt, da må de roe ned og heller framstille lokale saker i et mere helhetlig bilde.

Noe av det beste ved det norske samfunnet er den frie og uavhengige pressen som følger samfunnsutviklingen tett med kritiske og positive blikk, og det er ikke min mening hverken å belære eller instruere vårt lokale mediehus i dette arbeidet.

Det jeg reagerer på er den massive forfølgelsen av enkeltpersoner som følge av en politisk saksbehandling, der politiske holdninger, saksbehandling og personlig involvering blir sauset sammen med store overskrifter og personlige karakteristikker av helter og skurker som aldri burde vært kommet på trykk.

Jeg, og jeg vet at mange lesere mener det samme, tror på det som står i avisa, og at det speiler sannheten uansett hvilket standpunkt man har, men jeg kjenner på tvilen og skepsisen som vokser fram, og det er en følelse jeg ikke liker.

Les også

Vi er alle ambassadører