I forbindelse med reiser til og fra jobb oppstår det på enkelte veistrekninger saktekjørende køer i en periode om morgenen og ettermiddagen, fem dager i uken. På veistrekninger med ferge, slik som E39 over Romsdalsfjorden, står køen absolutt stille i 20 minutter (i beste fall) hele tiden på dagtid, og mye lenger resten av døgnet, alle dagene i uken.

Rushtrafikken skaper kun køer i to korte perioder fem dager i uken, ofte bare i den ene retningen, resten av tiden er trafikken uberørt. Fergekøene står helt stille, de rammer absolutt all trafikk, i begge retninger, hele døgnet, hele uken. Med ferge er veien stengt. Den åpnes kun mot betaling noen få minutter 2-3 ganger i timen i beste fall, og kun et begrenset antall biler slippes gjennom, med kraftig hastighetsbegrensninger.

Noen hevder de foretrekker fortsatt ferge, slik som Frank Sve (Frp), nestleder i Stortingets transportkomite. Da skulle han heller ikke ha noe problem med å akseptere køer på veiene i rush-trafikken. De inntrer kun noen få ganger i uken, og rammer bare en del av trafikken.

Andre vil overlate slike spørsmål til folkeavstemninger, og ta styringen vekk fra politikere og partiene på Stortinget, Fylkestinget og i bystyrene. Noen mener det er rimelig å spørre kun de som blir berørt av køene, eksempelvis de i rushtrafikken i Kristiansund, og ikke alle andre, slik som en tilfeldig syklist på søre Sunnmøre. I så fall bør de vel mene det samme om fergekøene også? Med stemmelokalet om bord på fergene kun på den aktuelle strekningen, på alle avganger i en hel uke, men åpent bare under overfart, som forhåndsstemming.

Det er imidlertid svært uvanlig med folkeavstemninger i Norge, som isteden baserer seg på et representativt demokrati, der de valgte politikerne representerer folket. Velgerne stemmer basert på de ulike partiers valgløfter og programmer, som politikerne forpliktende står bak. I vårt fylke stemte over 62% av velgerne ved stortingsvalget høsten 2021 på de partiene som ønsker Møreaksen, en trasé som avløser tre store fergesamband og dobbelt så mange fergekøer.

Les også

Møreaksen – med fokus på de reisende

Les også

Omvei eller snarvei?