Ekspert er en mye brukt betegnelse både i media og i politikken. En får inntrykk av at hvis en kan få en uttalelse eller en utredning fra såkalte eksperter eller ekspertutvalg, da er saken langt på veg grei å kjøre videre, tenkearbeidet er gjort og sannheten er nær.

På Wikipedia finner en forklaring på mye. Om eksperten står det å lese blant annet: En ekspert er en person som konsistent presterer eksepsjonelt innenfor et bestemt område. For å bli en ekspert kreves det daglig og intens øvelse innenfor et spesifikt område i minimum ti år. Ferdighetene man tilegner seg er i stor grad avgrenset til området man er ekspert i.

Jeg har ikke noe imot at enkelte mennesker ønsker å stå frem med noe mer kunnskaper enn det som er vanlig blant folk flest. Slike folk må gjerne kalle seg eksperter, men det er viktig at denne såkalte spisskompetansen styres til fellesskapets beste og ikke motivert av økonomisk vekst og gevinst.

Når jeg reagerer på den store bruken av begrepet ekspert både i media og i politikken, så er det først og fremst fordi at det altfor ofte kommer sprikende uttalelser fra de forskjellige eksperter når de gir ekspertuttalelser i samme tema. Det er ikke sjelden en ser store forskjeller i uttalelsene fra ekspertene både om mat, ernæring, drivstoff, forurensing, kriger og krigsutvikling, det er ikke en gang enighet om når det er best å sove.

La oss være enige om at vi trenger dyktige folk i vår kompliserte verden. Det er imidlertid svært bekymringsfullt hvis våre flinke eksperter ikke klarer å enes om fakta. Hvis uenigheten mellom ekspertene blir for stor og uenigheten kommer for ofte, forsvinner tilliten til både eksperten og de som bruker eksperten.