Nesten hver dag kommer nyhetsmeldinger om nye korrupsjonsliknende saker. Myndigheter, og kontrollorganer på ulike nivå i landets forvaltning, har hendene fulle av saker som skulle vært ikke-saker.

Eva Joly – født Gro Eva Farsth i Oslo, en norskfødt fransk politiker og tidligere forhørsdommer og som i 1990-årene ble kjent for sin rolle i Elf Aquitaine-saken, ble da omtalt som en av Frankrikes mest nådeløse og ubestikkelige korrupsjonsjegere.

Under et foredrag hun holdt i Oslo først på 1990-tallet, var jeg så heldig å få være til stede som tilhører. Et av temaene var bruk av økonomi i den offentlige forvaltning både i forb. med investeringer og drift sett i forhold til den sterkt økende korrupsjon i verden. Etter Jolys mening var utviklingen allerede da, svært skremmende på dette området.

Redelighetskultur

Selv i Norge med våre tanker om vår såkalte redelighetskultur, var vi ikke forhindret mot denne type kriminalitet. Hun sa det faktisk så sterkt, at det er signaler som tyder på at Norge er på full fart til å komme på høyde med mange andre sterkt korrupsjonsbelastede nasjoner. Ja, kanskje et av de verste blant de nasjoner vi ellers bruker å sammenlikne oss med.

Nesten hver dag fylles medienes nyhetsbilder av elendighetsbeskrivelser i vårt gode Norge. Blant sakene finner vi den ene etter den andre om forhold som skjer i landets regjeringsapparat, i storting og fylkeskommuner og som ligger skremmende nær det vi vanlige folk oppfatter som korrupsjon, brudd på enkle habilitetsregler og jobbing for egen eller venners vinning.

Mitt inntrykk er at vi er i ferd med å nærme oss Eva Joly sin spådom på 1990-tallet. Anarkiet (lovløshten) kan være på veg. Både politikere, styringsverk, administrasjon og ikke minst vårt politiske system er avhengig av tillit. Å rive tillit er fort gjort, men å bygge den tar lang tid. Nå må det tas tak og det fort.

Les også

Nå må det lovendringer til for å gjenreise tilliten

Les også

Frivillige og pårørende i eldreomsorgen

Les også

Er Norge i ferd med å bli ekspertstyrt?