Gå til sidens hovedinnhold

Er det samsvar mellom ønsket og realiteten i tjenestetilbudet i oppvekstsektoren i byen vår?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spareprosjektet i byen vår har vært en lang og vanskelig prosess. Utdanningsforbundets medlemmer i Kristiansund er bekymret. De er lei, fortvilte og redde for fremtiden til våre barn og unge. De opplever liten verdsettelse, og de opplever ikke å bli lyttet til. Våre medlemmer er de som skal gjennomføre de sparetiltakene som kommuneadministrasjonen utarbeider og politikerne vedtar. Hvor mange har spurt våre medlemmer, og lyttet, til hva de har å si?

I et allerede stramt budsjett, skal det spares enda mer.

Spørsmål som stilles er om det går an å skjære mer enn inn til beinet?

I barnehagene er det høyt sykefravær, og man kan stille spørsmål ved om det er på grunn av at det ikke er avsatt penger til vikarer? Å gå med for lav bemanning over tid gjør noe med profesjonsbevisste barnehagelærere. Hva gjør dette med det klare samfunnsmandat de må forholde seg til.

I skolene er frustrasjonene like stor.

Hva skjer med tilbudet til alle de barna som er under utdanning?

Får de det de har krav på?

Hva med de elever som trenger ekstra oppfølging for at vi kan si at de har den undervisning og opplæring de har krav på?

Hva med vårt arbeidsmiljø?

Utdanningsforbundet Kristiansund ser med stor uro på den utviklingen vi har i byen vår, og de nedskjæringer som skal vedtas for å få et budsjett i balanse. Hva blir konsekvensene av disse tiltakene, og er de konsekvensene analysert godt nok?

Våre barn trenger engasjerte og kompetenete lærere i fremtiden. Hva gjør det med engasjement og stabilitet i arbeidsstokken når tjenestetilbudet går ned, og vi som arbeidstakere ikke lenger makter å utføre den jobben vi er satt til å gjøre - danning og utdanning.

Blir Kristiansund kommune et naturlig valg for nyutdannede?

Makter Kristiansund kommune å rekrutter, utvikle og beholde kompetente lærere når det nå er så stort fokus på økonomi og så lite fokus på kvalitet?

Nå må politikerne våre være sitt ansvar bevisst, og tenke på fremtiden til våre barn!!

Kommentarer til denne saken