Avkriminalisering av rus, men også en potensiell legalisering er en sak som på flere ulike samfunnsnivåer har pågått i årevis. Det at enkelte i Arbeiderpartiet og Senterungdommen da kan komme på banen og spre usannheter, selv når riksadvokaten og Høyesterett har konkludert med at det i årevis har blitt begått ulovlig praksis og en fatal ruspolitikk mot ungdom, er både skremmende og forbausende.

For dette handler ikke om å gi frislipp av narkotika, slik at du og jeg skal kunne gjøre som vi vil, slik enkelte ønsker å fremstille en avkriminalisering og en legalisering. Tvert imot handler det om at politiet gjentatte ganger har opptrådt ulovlig ovenfor brukere av rusmidler, blir tatt med buksa nede og nå må forholde seg til nye lover som ivaretar rusavhengige med et humant og kunnskapsrikt perspektiv. Videre handler det om å hjelpe de som allerede sliter og de som er på vei inn i en narkotikabasert løpebane. Ingen skal trenge å føle på utrygghet og skam fordi man har tatt et valg. Likeså bør det å komme seg ut av en løpebane, eventuelt stanse før du kommer så langt, være et kunnskapsbasert samarbeid mellom deg som enkeltmenneske og helsevesen.

Hån mot ungdommen

Det at Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen da velger å legge frem ruspolitikken som at flere ville ruset seg på cannabis dersom man legaliserte, mens senterungdommen på sin side ser på cannabis i seg selv som en gateway-drug, er en hån mot ungdommen og de som sliter, og er påstander uten fotfeste i virkeligheten.

For det første, er det ingen forskning som hentyder at cannabis i seg selv fører til tyngre stoffbruk. Det forskning derimot viser til, om vi skal tro lommelegen.no, er at det ofte er din egen oppvekst og opplevelser som skaper økt risiko for rusmidler. Dette støttes opp av en forskningsrapport fra Universitetet i Stavanger, samt en artikkel fra Jens Christoffer Skogan på forebygging.no. Dermed blir det feil av Senterungdommen å si at cannabis i seg selv er en gateway-drug, uten å se på det forebyggende arbeidet som er høyst nødvendig.

Tillitsbasert ruspolitikk

Forebyggende arbeid fordrer også til en videre avkriminalisering, som er høyst nødvendig i arbeidet med forebygging ovenfor ungdom. Med en avkriminalisering, åpner vi for en mer tillitsbasert ruspolitikk mellom ungdom og voksne. Vi skaper en arena, hvor ungdom får mulighet til å kunne være ærlige, åpne og bli forstått i den situasjonen de står ovenfor. Dette istedenfor å skjule at man bruker rus, bli fordømt, stemples som kriminell eler misforstås. Rus og eksperimentering blir også mindre spennende og opposisjonelt, da straffen ikke lenger henger som et knivblad på strupen. Bruken går ned, og mulighetene for bredere samtaler kommer frem.

Viktig med avkriminalisering

Samtidig viser forskningen til at det i større grad er mennesker med allerede psykiske utfordringer som benytter seg av rus. Du skal ikke se lenger enn til artikler fra blant annet mestringshusene for å kunne se realiteten i øynene. Dette tyder enda en gang på at avkriminalisering er viktig, for at vi skal kunne snakke åpent om de utfordringene som ligger til grunn og kunne hjelpe mennesker som har det vanskelig. Knyttes derimot rus til straff, blir det skummelt og kan føles direkte farlig å skulle oppsøke hjelp, noe også straffskader.no legger til grunn. Jeg hadde et håp om at også Senterungdommen skulle forstå at vi har kommet lengre enn dette, og at vi ikke kan ha det slik i det norske samfunn i 2022. Mennesker som sliter med rus, er som oftest mennesker som trenger hjelp, mennesker som trenger noen å prate med og noen som er der. Ikke straffeforfølgelse, bøter og fengselsstraff. Derfor er avkriminalisering en viktig gode!

Vi trenger en ny retning i ruspolitikken, som ikke fordrer på misforståelser fra blant annet Kjølmoen og Senterungdommen.

Mikkel Sibe

For det andre, er det dagens forbudspolitikk som fordrer til at kriminelle gjenger og ulovlig narkotikavirksomhet får flyte fritt. Ulovligheten gjør at kriminelle nettverk kan tjene millioner på ulovlig salg og andre menneskers avhengighet ovenfor stoffer der de ikke vet hva inneholder. For alt en vet, kan hasjen du kjøper inneholde rottegift, slik tollerne påpeker at enkelt av stoff gjør. Derfor blir det feil av Kjølmoen å påpeke at flere ville røyket, dersom cannabis var legalt. En legalisering handler nemlig ikke om å skape et samfunn hvor alle skal røyke til de blir blå i ansiktet. Det handler heller om å skape en mye tryggere og regulert hverdag for rusavhengige, samtidig som staten kunne tjent gode penger på regulering og utsalg i trygge omgivelser. Med en legalisering, blir det staten og ikke kriminelle nettverk som tar kontrollen over det, per nå, ulovlige rusmarkedet. Vi får cannabis inn på polet og andre rusmidler på resept fremfor å måtte gå gatelangs for å anskaffe.

Ikke noe frislipp

Samtidig må enkelte som blant annet trenger cannabis til medisinsk bruk reise land og strand rundt for å skaffe dette. Vi skal ikke lenger enn til saken om Julie, som må helt til Danmark for å anskaffe medisinsk cannabis grunnet kroniske smerter. Som NHI også påpeker, er det mange som blir bedre av medisinsk cannabis. Ikke alle, men mange. Det at Kjølmoen allikevel vil mene at cannabis er et onde, er meg et under. Nei, legalisering betyr ikke at det skal bli fullstendig frislipp av rusmidler. Det handler om å få cannabis inn på et regulert polmarked, på lik linje med brennevin eller whisky. Samtidig som vi får andre rusmidler over på resept, og på den måten fjerner det fra gata og inn under statlig regulering. Og når en lege er den som skriver ut resepten, og du da kan skaffe under trygge omstendigheter, ja da burde man vel kunne stole på at den legen vet hva den gjør ovenfor en pasient.

Trenger en ny retning

Alt i alt er tiden nå inne for å avkriminalisere, og videre se på muligheten for en legalisering. Vi trenger en ny retning i ruspolitikken, som ikke fordrer på misforståelser fra blant annet Kjølmoen og Senterungdommen. Vi må klare å forstå at dette handler om å hjelpe mennesker, om det er fra å havne på en løpebane eller om det er å hjelpe mennesker fra å måtte kjøpe rusmidler de ikke vet hva inneholder. Hjelp fremfor straff, avkriminalisering og legalisering fremfor redsel og usikkerhet.

Les også

Ja til trygge unge, nei til hasj i butikk

Les også

Etterlyst: En kunnskapsbasert cannabisdebatt

Les også

Bedre rushjelp med Ap, feil fra Raja

Les også

Kjølmoen har misforstått