Er det grunneier eller naboer som bestemmer i Brunsvika?

Både nåværende eier, og eventuelt ny fremtidig eier, vil lojalt følge opp kommunalt vedtak om opprydding.Brunsvika i Kristiansund, skriver Vidar Solli. Den røde ringen viser det aktuelle området i Brunsvika.

Både nåværende eier, og eventuelt ny fremtidig eier, vil lojalt følge opp kommunalt vedtak om opprydding.Brunsvika i Kristiansund, skriver Vidar Solli. Den røde ringen viser det aktuelle området i Brunsvika.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette innlegget har som utgangspunkt å gi et mer nyansert bilde av den «betente» saken. Undertegnede har avtalt med grunneier at jeg kan regulere og kjøpe den aktuelle boligtomten. I forsøk på å forvrenge inntrykket av boligeiendommen har flere aktører valgt å omtale boligtomten som den «ulovlige fyllingen».

Byggegrense mot sjø

I 2017 oppdaget kommunen at de hadde mange mangelfulle reguleringsplaner for store deler av kommunen. For straks å kunne redusere omfanget av utilsiktede områder med byggeforbud, vedtok bystyret nye byggegrenser mot sjø i en hastesak. Brunsvika var spesiell siden en manglet reguleringsplaner for mange av de eksisterende boligene – det omtalte boligområdet ble lagt i byggeforbudsonen. Resultatet av dette er at både bygging av enebolig, og naboers ønske om å bygge naust, ble pålagt å regulere før en eventuell utbygging kan skje. Med andre ord er det per dags dato byggeforbud både for bolig og naust på det «betente» området.

Ulovlig og forurenset fylling

Undertegnede har ikke hatt noen rolle i den omtalte utfyllingen. Tvert imot er reguleringsprosessen en del av et plankrav for å kunne bygge, og foregår uavhengig av om fylling ligger der eller er fjernet før reguleringsplanen er vedtatt. Uansett så vil både nåværende eier, og eventuelt ny fremtidig eier, lojalt følge opp kommunalt vedtak om opprydding.

«Egne snevre private interesser»

Uavhengig av om det bygges enebolig eller ikke så vil strandsonen være vanskelig tilgjengelig for allmennheten – området er privatisert. Spørsmålet er om den nye eneboligen skal grense mot sjøen eller «De berørte» skal ha vannkanten nær sin eiendom. «De berørte» vil bygge naust på sine eiendommer, slik at det i første omgang kan se ut som om alle parter i området har like «snevre private interesser». Jo, alle parter ønsker å bygge sitt, men den store forskjellen er at «De berørte» ønsker å benytte naboens tomt for oppnå sitt ønske om naust. Bør en ikke bruke egen grunn og rettigheter når en skal fremme sine private byggeplaner?

Utvalget erklærte leder Elde som inhabil

Brunsvika – et offentlig anliggende?

Trosser administrasjonen – endrer nok en gang stilling i omstridt sak

Påstand om å konfiskere privat eiendom

Dette er feil – det er ingen konfiskering av privat grunn. Reguleringsforslaget som nå er vedtatt lagt ut på høring inneholder et forslag om en felles vei for tre eiendommer. Forslaget går ut på at en benytter ca 10 kvadratmeter fra en av «De berørtes» eiendom og 70 kvadratmeter av eiendom utbygger disponerer. Hvis naboene ikke ønsker å avstå dette begrensede arealet så er det helt greit. Vi finner da alternativ løsning på parkering uten bruk av felles vei.

Det som imidlertid er underlig er at et forslag om noen få kvadrat til felles vei blir hauset opp som en katastrofe, samtidig som en mener at båndlegging av 1 130 kvm boligtomt er helt ok. Denne boligtomten skal stå ubebygd siden naboene har behov for å ta ut sine båter?

Kan alle grunneiere i området bli fornøyde?

Hvis motivet til naboene er å stoppe utbyggingen for enhver pris, så er det vanskelig å bli enige. Derimot ser det ut for at det er mulig å bygge både enebolig og 2-3 naust hvor en kan gi adkomstrett til sjø. Det har vært forsøkt å komme i dialog med naboene til boligtomten, men et forsøk på å finne en felles løsning har vært avvist fra første dag.

Er det grunneier eller naboer som bestemmer over boligtomten?

En grunneier har rett til å søke kommunen om regulering og tillatelse til å bygge på egen eiendom. I de aller fleste tilfeller er det opplagt at kommunen behandler søknaden. Alt dette «styret» det har vært de siste månedene har dreid seg om en skal få behandlet saken eller ikke. I det fjerde møte i hovedutvalget ble det på nytt besluttet å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn. Da følger endelig det naturlige trinnet i prosessen at naboer og andre parter kan komme med sine uttalelser til planen.

Etter høringsrunden justeres planen og legges frem for beslutning i hovedutvalget og til slutt bystyret. Er ikke dette en ok demokratisk prosess? Grunneier søker, naboer m.fl mener noe om planene og bystyret beslutter!

Mitt lille ønske til slutt er at TK i fremtiden undersøker med begge parter i saken, og forsøker å belyse alle parter sine synspunkter!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken