FRAM og prosjektledelsen i «Campus» reagerer ikke. Kjære ordfører Kjell Neergaard – kan du hjelpe?

Da Rutebilstasjonen ble revet for ca 6 mnd siden, forsvant også oppholdsrommet, sanitæranlegget og benkene for busspassasjerene. I tillegg forsvant rutetabellene.

De som byen vår har delegert ansvaret til, har ennå ikke kommet med noen erstatning. Nå kommer vinteren hvert øyeblikk og jeg håper de ansvarlige snart innser at de må gjøre noe.

Ingen som vet

Det har vært skrevet flere innlegg/kommentarer om denne saken i Tidens Krav. Undertegnende hadde et innlegg 26/7. Håpet var å få FRAM, eller de som jobber med «Campusprosjektet» til å reagere da dette må være deres ansvar, men dessverre til ingen nytte.

Jeg ringte også til FRAM i Molde, men der var det ingen som visste noe, men de trodde muligens at en innkjøper var ansvarlig for dette, men hun var på ferie. På meg høres det noe rart ut at en innkjøper i Molde fritt kan «sjalte og valte» med byens infrastruktur.

Mange henvendelser

For to uker siden tok jeg turen ned til FRAMs kundesenter i Fosnagaten for å høre om de hadde informasjon om planene. Hun svarte at det hadde de ikke. De hadde selv etterlyst informasjon. Hun fortalte videre at de har mange daglige henvendelser om saken.

Da byggherre/ansvarlige fjernet byens trafikkterminal/infrastruktur, måtte de vite at de måtte sette opp alternative løsninger. Så hvorfor er det ikke tatt høyde for dette i prosjektplanene?

Ingen alternative løsninger?

Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og FRAM er alle parter i dette byggeprosjektet. De har vært med i planleggingen av at bussterminalen måtte fjernes – og godkjent dette. Da vil jeg også tro at de samme instansene i det minste har diskutert at alternative løsninger måtte være på plass i det samme øyeblikket som Rutebilstasjonen ble revet?

Kan ordføreren hjelpe?

Ettersom verken FRAM eller «Campusansvarlige» har tatt tak i saken etter så lang tid – og tilsynelatende heller ikke har tenkt å gjøre noe med saken – må jeg be deg, ordfører Kjell Neergaard, om hjelp. Kan du være behjelpelig med å finne en løsning i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune og FRAM? Du er jo vårt direkte talerør, så jeg setter min lit til deg, Kjell!

Det er viktig for byens kollektivtrafikk at FRAM har kunder.

Les også

Manglende busskur og benker

Les også

Nok en gang svikter Fram sine kunder