Torsdag 30.april 2020 står det i Tidens Krav et bilde av Morbærtreet side 10 med melding om at Morbærtreet skal avvikles, og at de ansatte og brukerne ved aktivitetssenteret skal overflyttes til andre stillinger og tilbud.Som komposisjon er bildet så «symbolsk» i sin oppbygging.

Bildet viser Morbærtreet der det ligger ved fortauet nær Langveien.

I «det gyldne snitt» på venstre side kan vi på fortauet se noen av de gamle Kristiansunds-trærne som vi er så glade i.

Det ene treet står «og støtter seg på Folkets hus.

Det meldes at Morbærtreet, med sin bakgrunn, skal «lukes bort» på grunn av økonomi.

Er det sikkert at «alle steiner» er snudd, finnes det ikke i denne byen lokale, sosiale muligheter som kan være med på å «slå ring» om Morbærtreet?

Det er å håpe at Morbærtreet fortsatt får støtte seg til Folkets hus, med den funksjon det har hatt inntil i dag. Det betyr så meget for så mange.

Hvis noen ikke vet hva Morbærtreet er, kan dette googles «på Morbærtreet», Tidens Krav, eller les artikkelen i Tidens Krav torsdag 14. mai 2020, med tittelen «Grønnsaker på taket

Når det gjelder nedlegging av Morbærtreet med sin funksjon, der det nå ligger; har vi hjerte til å sparke bena unna en institusjon som denne? Den er i så fall tapt for alltid.