To Statoil-ansatte på seiltur var starten på selskapets ferd mot å bli en verdensledende leverandør av flytende havvindmøller.

På seilturen for snart to tiår siden fikk de to ideen til å sette vindturbiner på flytende plattformer, fortalte direktør Pål Eitrheim i selskapet, som har skiftet navn til Equinor, i sin tale til NHOs årskonferanse.

Prosjektet har fått navnet «Hywind Tampen», og Equinor har i høst utredet mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind. Olje- og gassplattformene midt i Nordsjøen, der det norske oljeeventyret startet, kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

– Investeringsrammen er på 5 milliarder kroner. Investeringsbeslutningen kan bli tatt i år, sa Eitrheim.

Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler. Turbiner til havs er mer effektive enn dem som står nærmere land, rett og slett fordi det blåser mer der.

– Hvis vi lykkes, er potensialet globalt enormt. Vi er overbevist om at det er mulig, sier Eitrheim.